پردازنده‌ها چطور از چند هسته استفاده می‌کنند؟

   اکثر پردازنده‌های امروزی از آن‌هایی که در کامپیوترهای شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا پردازنده‌‌ی گوشی‌های هوشمند بیش از یک هسته دارند. اما هسته‌ در پردازنده‌ها به چه معنی است و...

آیا عصر پردازش کوانتومی فرا رسیده است؟

  از اوایل دهه‌ی چهارم قرن نوزدهم که چارلز ببیج ایده‌ انقلابی ولی تحقق‌ نیافته‌ ماشین محاسباتی برنامه پذیر (ماشین تفاضلی) را مطرح کرد، علوم کامپیوتری همیشه به‌ سختی در تلاش بوده که فراتر از...